Zespół uzależnienia od alkoholu

Uzależnienie od alkoholu (wg. Światowej Organizacji Zdrowia) - "stan psychiczny i fizyczny, wynikający z współdziałania żywego organizmu i alkoholu. Stan ten charakteryzuje się zmianami w zachowaniu i innymi następstwami, w tym zawsze przymusem (trudną do odparcia chęcią) ciągłego lub okresowego używania alkoholu po to, aby doświadczyć psychicznych efektów jego działania lub aby uniknąć objawów wynikających z jego braku, takich jak złe samopoczucie. Zmiana tolerancji może, ale nie musi towarzyszyć temu zjawisku. Człowiek może uzależnić się równolegle od alkoholu i innych środków"

Znaczenie poszczególnych terminów definicji zespołu uzależnienia od alkoholu:

  • zależność psychiczna - "polega na potrzebie częstego lub stałego przyjmowania alkoholu w celu powtórzenia poprzednich przeżyć związanych z piciem"
  • zależność fizyczna - "jest stanem biologicznej adaptacji organizmu do alkoholu, bez którego organizm nie może prawidłowo funkcjonować. Przerywanie lub ograniczanie podawania alkoholu pociąga za sobą występowanie zaburzeń, czynności ustroju określanych mianem abstynencji (zespołu odstawienia)"
  • tolerancja - "jest to stan, w którym powtarzanie tej samej dawki alkoholu daje coraz słabszą reakcję, a dla uzyskania tego samego efektu działania konieczne jest zwiększenie dawki."

Sprawdź czy twoje picie jest bezpiczne

Zdecydowana większość Polaków zna smak alkoholu, spożywa go w różnych sytuacjach i w różnych ilościach, lecz nie wszyscy sobie zdają sprawę z ryzyka jakie niesie ze sobą spożywanie napojów alkoholowych. Jak określić to ryzyko, jakich narzędzi użyć, aby umieć rozpoznać sygnały świadczące o zbliżającym się niebezpiczeństwie uzależnia się od alkoholu. Jak w codzinnym życiu unikać niebezpieczeństw związanych z wcześniejszym spożywaniem alkoholu, po jakim czasie od wypicia określonej ilości alkoholu, można bezpiecznie przystąpić do prowadzenia samochodu. Na te pytania znajdziesz odpowiedź TUTAJ

Objawy zespółu uzależnienia od alkoholu

Według obecnie obowiązującej 10 edycji międzynarodowej klasyfikacji chorób i zaburzeń zdrowotnych ICD-10
  1. Silne pragnienie, poczucie przymusu picia alkoholu, tzw. "głód alkoholowy"
  2. Upośledzenie zdolności sprawowania kontroli nad zachowaniami związanymi z piciem alkoholu - trudności w powstrzymaniu się od picia alkoholu, zakończeniu picia oraz ograniczaniu ilości wypijanego alkoholu do wcześniej ustalonego poziomu.
  3. Fizjologiczne objawy alkoholowego zespołu abstynencyjnego pojawiające się w sytuacji ograniczenia lub zaprzestania picia (drżenie mięśni, nudności, wymioty, biegunka, nadciśnienie tętnicze, bezsenność, lęki, drażliwość, niepokój, w krańcowej postaci omamy słuchowe, wzrokowe, majaczenia) lub używanie alkoholu czy innej substancji (np. leków) w celu złagodzenia objawów abstynencyjnych lub ich uniknięcia.
  4. Zmieniona, najczęściej zwiększona tolerancja alkoholu, potrzeba spożywania większych dawek alkoholu dla osiągnięcia oczekiwanego efektu.
  5. Koncentracja życia wokół picia kosztem zainteresowań i obowiązków, zmienianych, ograniczanych lub porzucanych na rzecz działań związanych z piciem alkoholu, jego zdobyciem lub likwidowaniem skutków picia alkoholu.
  6. Uporczywe picie alkoholu mimo oczywistych dowodów na występowanie szkodliwych następstw jego spożywania

Uzależnienie od alkoholu diagnozowane jest w momencie, gdy wystąpiły trzy lub więcej objawów utrzymując się przez przynajmniej miesiąc lub jeśli utrzymywały się krócej niż miesiąc jednak w sposób powtarzający się w okresie roku.

PACÓWKI LECZNICZNICTWA ODWYKOWEGO W LUBLINIE

OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ SP ZOZ
20-027 Lublin, ul. Karłowicza 1,
tel./fax: (081) 534 72 19

Pełna oferta OLU

Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
ul. Karłowicza 1, tel. 532 13 82
czynna od poniedziałku do piątku
w godz. 800- 2000

Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu
ul. Karłowicza 1, tel. 534 74 04
czynny od poniedziałku do piątku
w godz. 800- 2000

Przychodnia Leczenia Uzależnień
ul. Karłowicza 1, tel. 532 29 79
czynna od poniedziałku do piątku
w godz. 800- 2000

Poradnia Leczenia Uzależnień Dzieci i Młodzieży
ul. Karłowicza 1, tel. 532 29 79
czynna od poniedziałku do piątku w godz. 800- 2000

Program Substytucyjnej Terapii Metadonem
Al. Tysiąclecia 5,
tel. 532 77 37

WOJEWÓDZKI OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA

Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
ul. Abramowicka 4b, tel. 744 22 28, 744 30 61 w. 373
czynna od poniedziałku do piątku
w godz. 800- 2000
(kontakt indywidualny w godz. 800- 1600)

Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu

ul. Abramowicka 4b,
tel. 744 22 28, 744 30 61 w. 373
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 900- 1600

Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu
20-442 Lublin, ul. Abramowicka 2,
tel. (0-81) 744-30-61 wew. 353, 354, 355;
tel. 081 728 63 53 do 55;

Pełna pełna oferta oddziału COTUA

Oddział Leczenia Abstynencyjnych Zespołów Alkoholowych (OLAZA)
20-442 Lublin, ul. Abramowicka 2,
tel. 081 744 30 61 w. 356;
tel. 081 728 63 56


PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

INSTYTUT PSYCHOLOGII ZDROWIA

NA ZDROWIE